0
Wish List 0
Product Compare 0

Новите енергийни етикети- какво се променя

От началото на септември 2021 г. в търговската мрежа и онлайн магазините започна въвеждането на нови енергийни етикети на светлинните източници. Каква е разликата с предишните етикети и има ли промяна в ефикасността на продуктите? Какво трябва да съблюдаваме и каква информация можем да получим от новите етикети?

Разликата, която се получава, е в класовете на енергийна ефективност. Те са със завишени критерии и са разпределени в скала от A до G, като са премахнати плюсовете към класа (A+/A+++). Енергийната скала е съставена от стрелки с буквени означения в цветовите оттенъци от тъмнозелено (най-ефективен) до червено (най-малко ефективен). Според техническите си характеристики и консумацията на електроенергия, всеки модел електроуред се обозначава с конкретен клас, като колкото по-ефективен е електроуредът, толкова по-високо място заема в скалата.

Днешните най-ефективни продукти ще бъдат класифицирани в по-нисък клас (напр. В или С). Това обаче не означава, че енергийната им ефективност е по-ниска. Идеята е да се даде възможност за по-нататъшно развитие на по-ефективни продукти и техните иновации да бъдат категоризирани в най-високия клас А.

Нов елемент на енергийния етикет на светлинните източници, освен актуализирания енергиен клас, е QR кодът, който препраща към европейската продуктова база данни EPREL. В нея потребителите ще намерят допълнителна полезна информация, например за цвета на излъчваната от източника светлина (топла бяла, неутрална бяла, студена бяла), възможността за димиране, средната продължителност на живот, индекса на цветопредаване и трептенето. Доброто цветопредаване означава, че светлинните източници могат да покажат цвета на осветяваните обекти по максимално естествен начин. Ниските стойности на трептене показват, че светлинният поток има минимални пулсации, причиняващи дискомфорт на потребителите. Тези допълнителни характеристики ще могат да се видят и върху опаковките на продуктите.

Промяната се наложи в вследствие на новите европейски регулации, според които енергийните етикети на всички продукти следва да се актуализират поетапно през следващите няколко години

Новите енергийни етикети за първи път бяха въведени през март 2021 г. и обхванаха 4 групи от най-използваните в дома електроуреди – хладилници и фризери, перални машини, комбинирани перални със сушилня, съдомиялни машини, телевизори и електронни екрани.

Всички светлинни източници, които се пускат на пазара от 1 септември 2021 г. следва да имат върху опаковките си нов етикет. Останалите продукти могат да продължат да се продават със стария етикет в следващите 18 месеца, за да се избегне необходимостта от производство на нови опаковки или преетикетиране на продукти, които се очаква да бъдат продадени в кратки срокове.