Архитектурно осветление

Архитектурно осветление се отнася до осветлението от външната страна на сгради, мостове, паметници и други структури. Архитектурното осветление може да се нарече още фасадно осветление. В тази категория ще намерите прожектори, фасадни осветители и халогенни вани.
 

This page was generated in 1,544,556,113.3668 seconds.