0
(0)
Сравни продукт 0

Политика за защита на личните данни

1. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е приоритет за„Дени Лайтинг“ ООД. Поради това обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, а именно: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година(по-известен като  GDPR), Закона за защита на лични данни  (ЗЗЛД), Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги  (ЗЕДЕУУ) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

Специални оферти