0
(0)
Сравни продукт 0

Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯI. Общи разпоредби:

1. Настоящите Общи условия и правила уреждат взаимоотношенията между „Дени Лайтинг” ЕООД, с ЕИК: 102816373 и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул.ТРАНСПОРТНА м-н СВЕТОМАРКЕТ, наричан по-долу LightShop.bg от една страна и посетителите и Потребители на електронен магазин, намиращ се на интернет адрес(домейн): http://www.lightshop.bg/ (наричан за краткост Сайт) от другата страна.


II. Основни понятия:

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги. 
“ПОСЕТИТЕЛ” –означава лице ползващо функционалностите на сайта.
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
"БАНКА” – означава търговска банка или друга финансова институция
“ОБЩИ УСЛОВИЯ”  - означава настоящите общи условия.

Настоящите общи условия обвързват всички посетители и потребители на сайта, с избирането на коя да е от създадените хипер-връзки, намиращи се на сървъра на  http://www.lightshop.bg/ (или чрез заплащане ползването на платени услуги, предлагани на него).
Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


III. Регистрация:

1. Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна.
1.1. Регистрацията е препоръчителна при пазаруване чрез онлайн магазина, като от сайта могат да пазаруват и нерегистрирани потребители, които обаче при всяко положение се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите общи условия.
1.2. Сайтът може да бъде разглеждан от посетителите свободно, без да е необходима регистрация.
1.3. При регистрация полетата, които са задължителни за попълване са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил. 2. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, снимки, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като LightShop.bg не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.


IV. Цени. Плащане. Доставка:
1. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като LightShop.bg си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените цени са валидни единственно за LightShop.bg 
1.1. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, включително и цената за доставка, която се извежда на отделен ред.
2. Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи:
2.1.”Наложен платеж”.
2.2. Банков превод.
2.3. Плащане с дебитна/кредитна карта
2.4. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева.
2.5. При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заплащането системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

2.6. Поръчките се смятат за успешно завършени и обвързващи само след успешно плащане чрез виртуалния ПОС терминал или с банков превод. При неуспешно плащане поръчката остава в потребителската сметка за срок от 10 дни. След изтичането на срока поръчката бива изтрита. Статусът на поръчката може да се следи в реално време през потребителската сметка.

2.7. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

Липса на наличност на поръчаната стока; Неуспешно плащане от страна на Потребителя; Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя. 
2.8. В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката купувачът получава от куриера експедиционна бележка/фактура, в която е посочена поръчаната стока с дължимата за нея продажна цена, товарителница от избраната куриерска фирма с дължимата сума по доставката. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка). Информация за цената на доставката може да се получи от официалната ценова листа на избрания куриер за доставка.
3. Договорът за продажба от разстояние между LightShop.bg и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на LightShop.bg.
3.1. Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен и при поръчка, направена през клиентската телефонна линия на LightShop.bg, както и през Viber на телефонната линия или през чата и потвърдена от страна на LightShop.bg.
4. Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер.
4.1. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.
4.2. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са различни в зависимост от избрания доставчик, но при всички положения са в рамките на до 7 работни дни.
4.3. Стоките се доставят на получателите чрез услугите „от врата  до врата” или „до офис на доставчика” - на ръка и срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

За служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
За домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. 4.4. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на LightShop.bg и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.
4.5. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на LightShop.bg и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, LightShop.bg задържа всички заплатени от купувача суми.
4.6. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
4.7.Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. LightShop.bg не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от потребителя.
4.8. За всяка поръчка направена през сайта на стойност над 99 лв с ДДС, доставката е за сметка на LightShop.bg и се осъществява единствено с куриерска фирма Европът или Спиди.


V. Отказ на поръчка и възстановяване на заплатената цена. Рекламации:
1. Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от потребителя.
2. Потребителят има право, без обезщетения и без да посочва причина, да върне получената стока в срок до 14  дни, считано от деня на получаването й.
2.1. В този случай Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.
2.2. При неизпълнение на тези условия LightShop.bg запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от потребителя.
2.3.Потребителят е длъжен да уведоми писмено LightShop.bg относно желанието си да върне стоката/стоките на имейл: online@denilighting.bg, като попълни  формата за връщане на следния адрес https://www.lightshop.bg/index.php?route=account/return/add  да я/ги върне в посочения адрес  на LightShop.bg като разходите по връщането са за сметка на Потребителя.
3. В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стоката, LightShop.bg възстановява сумата по стойността на продукта/ите в законоустановения 14-дневен срок чрез платежното средство, използвано за плащане на поръчката.
3.1. Всички разходи, които потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.
3.2. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.
4. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

VI. Други:
1. Защита на личните данни - с приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от LightShop.bg и/или упълномощени от „Дени Лайтинг” ЕООД трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на LightShop.bg, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.
2. LightShop.bg се ангажира да предоставя само услугите обявени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като LightShop.bg си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на LightShop.bg преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.
3. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. LightShop.bg не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от LightShop.bg потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на LightShop.bg за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от не овластено лице..
4. При всички положения, се счита че ползвателят приел настоящите общи условия е дал своето съгласие, LightShop.bg да има право да му изпраща информация за промоции, игри, томболи и др.
5. Настоящите общи условия важат както за отношенията на „Дени Лайтинг” ЕООД  с потребителите на LightShop.bg, ала така също и за всяка друга сделка между „Дени Лайтинг” ЕООД   с потребител, или с друг търговец, доколкото последните не са изрично уговорени в индивидуален договор, който изрично да ги дерогира.
6. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат единствено разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
Приложимият закон, независимо дали поръчката е направена от чужбина (или местоизпълнението и е в чужбина) е винаги и единствено само българският, към момента на последната отразена промяна на настоящите общи условия.

При възникнали въпроси от Ваша страна, моля свържете се с нас на тел: 056/874 800 или

0885/217 996


Специални оферти